Een vrouwenquotum van 50% voor Raden van Commissarissen bepleit mevrouw Femke Merel van Kooten, lijsttrekker van de Splinter partij. Ook diversiteitscoaches helpen volgens Van Kooten niet bij emancipatie van welke aard dan ook. Zij is van mening, dat het mensen reduceert tot hun huidskleur en waar ze vandaan komen; mensen zijn zoveel meer. Dat bij het vrouwenquotum wel een onderscheid wordt gemaakt – op basis van geslacht – is in dit geval passend, omdat de Raden van Commissarissen van oorsprong en in sommige sectoren nog steeds ‘mannenbolwerken’ zijn. Hierbij een voorbeeld, zoals het in de meest ideale situatie zou moeten zijn. Bij het profiel van een woningstichting te Wageningen is de samenstelling als volgt omschreven:
De Raad van Commissarissen heeft aandacht voor een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling van de Raad onder meer naar deskundigheid, geslacht, leeftijd en etnische afkomst.

Nu de daad bij de gedachte nog!