Marja van de Klok – Schipper

Blog

Office hulp blog

Ik, Marja van de Klok-Schipper, beleef met Allerhandenhulp natuurlijk allerhande zaken en heb meningen over…. en maak me druk over…. Lees mee en doe er je voordeel mee. 

Notulist: vlieg op de muur of uil in de toren?

Notulist: vlieg op de muur of uil in de toren?

Marco Schreurs en Simon van der Veer beschreven in hun uitgave Animal Firm door Marco Schreurs - Managementboek.nl vijf vuistregels voor succesvolle ondernemingen die verschillende diersoorten al duizenden jaren toepassen. Zij onderscheiden vijf diersoorten; het...

Lees meer
Wat wil de opdrachtgever?

Wat wil de opdrachtgever?

Wat wil de opdrachtgever nu echt, hoe wil de opdrachtgever het en hoe kan ik daaraan voldoen? Deze vragen staan bij mij, Marja van de Klok-Schipper, centraal bij iedere nieuwe opdrachtgever. Ik word er blij van als Allerhandenhulp haar bijdrage kan leveren aan een...

Lees meer
Iedereen een tekstschrijver?

Iedereen een tekstschrijver?

 U bent als schrijver van uw (eerste) boek op zoek naar een professional, gespecialiseerd in het optimaliseren van teksten. Wat goed dat u deze blog leest! Als ik u zo inschat bent op zoek naar iemand die u helpt uw tekst scherper neer te zetten, de zwakke punten...

Lees meer
Is de vrouw in de RvC-vergadering voorzitter of notulist?

Is de vrouw in de RvC-vergadering voorzitter of notulist?

Een vrouwenquotum van 50% voor Raden van Commissarissen bepleit mevrouw Femke Merel van Kooten, lijsttrekker van de Splinter partij. Ook diversiteitscoaches helpen volgens Van Kooten niet bij emancipatie van welke aard dan ook. Zij is van mening, dat het mensen...

Lees meer